reliable web hosting

USVOJEN NACRT PROSTORNOG PLANA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 20 GODINA

Vlada Unsko-sanskog kantona je na 151. sjednici održanoj dana 11.01.2018. godine razmatrala i usvojila Nacrt Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina, te je isti upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona u daljnju proceduru.

NACRTppusk

Prostorni plan Kantona po definiciji je razvojni planski dokument koji određuje dugoročne ciljeve i mjere prostornog razvoja u skladu sa planiranim ukupnim privrednim, društvenim i historijskim razvojem prostora koji se tretira.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u postupku izrade i usvajanja Prostornog plana ima funkciju nosioca pripreme, dok je nosilac izrade Prostornog plana Unsko-sanskog kantona „IPSA INSTITUT” d.o.o. Sarajevo.

Nakon što Skupština Unsko-sanskog kantona usvoji Nacrt, Ministarstvo će provesti javne rasprave u svim gradovima/općinama Kantona, te završnu raspravu u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću. Također, dokument će biti objavljen na web stranici Vlade i Ministarstva, a sve zainteresirane osobe će moći izvršiti uvid u Plan u prostorijama Ministarstva, gdje će im se dati sva potrebna pojašnjenja.

Nadamo se da će se što veći broj zainteresiranih osoba uključiti u izradu ovog za sve nas bitnog dokumenta, kako bi dobili što kvalitetniji Prostorni plan, koji će na realnim osnovama utvrditi pravce razvoja Kantona.

Nakon završetka postupka javnih rasprava, koji će trajati najkraće 3 mjeseca, pristupit će se izradi Prijedloga Prostornog plana Unsko-sanskog kantona.

Komentari

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi
Ostale vijesticlose