reliable web hosting

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA ZAŠTITE KVALITETE ZRAKA UNSKO-SANSKOG KANTONA 2017-2022, KAO I DOSTAVLJANJE PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA ILI SUGESTIJA NA NACRT PLANA ZAŠTITE KVALITETE ZRAKA UNSKO-SANSKOG KANTONA 2017-2022

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da uzmu aktivno učešće na javnoj raspravi o Nacrtu Plana zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona 2017-2022 koja će se održati dana 26.9.2017. godine (utorak) u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona s početkom u 10,00 sati.

JPKZ

Zainteresovane osobe svoje eventualne primjedbe, prijedloge ili sugestije mogu dostaviti putem pošte na adresu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, ulica Alije Đerzeleza br. 6, 77 000 Bihać ili putem mail adrese: danijela@mgpuzo.org uz obavezno navođenje podataka o pošiljatelju (za fizičke osobe ime, prezime i adresa, a za pravne naziv i sjedište pravne osobe).

Dokument Nacrt Plana zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona 2017-2022 možete preuzeti na web stranici ministarstva u opciji “Strateško-planski dokumenti” ili na sljedećem linku:  Nacrt Plana zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona 2017-2022 godine

Komentari

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi
Ostale vijesticlose