reliable web hosting

Potpisan Ugovor o nabavci usluga

Dana 28.8.2017. godine  ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Jasmin Burnić potpisao je Ugovor o nabavci usluga učešća na sajmu EKOBIS 2017. godine sa generalnim sekretarom Privredne komore Unsko-sanskog kantona Nihadom Šušnjarom.

PUON

Kao i prethodnih pet godina, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i ove će godine učestvovati na međunarodnom ekološkom sajmu „EKOBIS 2017.“, koji će se održati u Bihaću u periodu od 14.-16. septembra 2017. godine.

Ministarstvo svake godine (od 2012. godine) ima izložbeni štand na sajmu na kojem, osim što transparentno građanima prezentira rad i aktivnosti Ministarstva, uposlenici Ministarstva u kontaktima sa građanima daju odgovore na sva postavljena pitanja vezano za rad Ministarstva u oblastima iz njegove nadležnosti.

Takođe, svih godina Ministarstvo je učesnik tematskih konferencija vezano za odabrane teme sajma koje se odnose na ekologiju.

 

Komentari

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi
Ostale vijesticlose