reliable web hosting

Održana javna rasprava o Nacrtu Plana zaštite kvalitete zraka USK-a 2017-2022 godine

U Bihaću, dana 26.9.2017. godine održana je javna rasprava na Nacrt Plana zaštite kvalitete  zraka Unsko-sanskog kantona. Obaveza izrade Kantonalnog Plana zaštite kvalitete zraka propisana je u članu 4. Zakona o zaštiti kvalitete zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03 i 4/10) i isti se donosi na period od pet godina kao dio Kantonalnog plana zaštite okoliša, koja imaju za cilj poboljšanje kvaliteta zraka. Kantonalni Plan zaštite kvalitete zraka mora biti usaglašen sa Federalnom strategijom zaštite kvalitete zraka.

OJRO1

Shodno tome, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona pokrenulo je aktivnosti na izradi ovog planskog dokumenta čiji je Nacrt usvojen od strane Vlade Unsko-sanskog kantona,  a zatim i od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona. Skupština Unsko-sanskog kantona zadužila je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša  da u roku od 30 dana provede javnu raspravu.

Javnoj raspravi pored organizatora prisustvovali su predstavnici Ministarstva privrede USK-a,  općinskih organa uprave,  zavoda za javno zdravstvo USK-a, nevladinih organizacija iz sektora zaštite okoliša, kantonalne uprave za inspekcijske poslove, medija.

Kao nosilac izrade Kantonalnog Plana zaštite kvalitete zraka, dokument su prezentirali predstavnici firme CETEOR i dali pojašnjenja na postavljena pitanja učesnika.

Svi prisutni svoje primjedbe, komentare i sugestije na Nacrt Plana zaštite kvalitete zraka mogu dostaviti do petka 29.9.2017. godine Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kako bi se isti uzeli u razmatranje.

OJRO2

Komentari

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi
Ostale vijesticlose