reliable web hosting

OBRASCI ZAHTJEVA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA

 .

Odjeljenje za urbanizam, prostorno uređenje i građenje

1. ZAHTJEV ZA IZADAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE

2. ZAHTJEV ZA STAVLJANJE KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI RJEŠENJA

3. ZAHTJEV ZA IZADAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI

4. ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

5. ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU

 

Odjeljenje za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE

2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

3. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE IZDAVANJA/POSJEDOVANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

4. ZAHTJEV ZA STAVLJANJE KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI RJEŠENJA

 

OBRASCI ZA IZDAVANJE / PRODUŽENJE OVLAŠTENJA

 

Odjeljenje za urbanizam, prostorno uređenje i građenje

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA / IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI / IZVOĐENJA SPECIFIČNIH RADOVA NA GRAĐEVINI

2. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA / IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI / IZVOĐENJA SPECIFIČNIH RADOVA NA GRAĐEVINI

3. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA / REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / NADZORA NAD GRAĐENJEM

4. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA / REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / NADZORA NAD GRAĐENJEM

 

JAVNI POZIV ZA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU O NACRTU „PROSTORNOG PLANA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 20 GODINA“

Potrebnu dokumentaciju u vezi Javne rasprave možete pogledati i preuzeti na sljedećim linkovima:

a)  JAVNI_POZIV

b)  PPUSK_Nacrt_Tekstualni dio_ XII_2017

c)  1_N_Izvod_iz_Plana_viseg_reda

2_N_Sintezni prikaz postojeceg stanja

3_N_Sistem naseljenih mjesta

4_N_Urbana podrucja

5_N_Poljoprivredno zemljiste

6_N_Sumsko zemljiste

7_N_Vode i vodna infrastruktura

8_N_Energetska infrastruktura

9_N_Mineralne sirovine

10_N_Saobracajna infrastruktura

11_N_Prirodno i KHN

12_N_Privredna, drustvena, komunalna infr

13_N_Ugrozena podrucja

14_N_Posebno zasticeni prostori

15_N_Sintezni prikaz koristenja prostora

16_N_Projekcija prostornih sistema naselja

17_N_Projekcija razvoja privredne javne infr

18_N_Projekcija prostornih sistema razvoja okoline

d)  Odluka o provođenju PP USK-a_Nacrt _XII_2017

e)  PPUSK_Nacrt_ Skraceni tekst

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi