reliable web hosting

Ministar Burnić potpisao Sporazume o implementaciji projekata iz energetske efikasnosti

Dana 20.9.2017.godine, ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša mr. Jasmin Burnić i direktori tri zdravstvene ustanove sa područja Unsko-sanskog kantona potpisali su Sporazume o implementaciji projekata pod nazivom „Bolja energetska efikasnost u domovima zdravlja“.

MBPS1

Na ovaj način Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona u svrhu implementacije Studije o energetskoj efikasnosti javnih objekata Unsko-sanskog kantona 2015.-2017. i Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015-2017, nastavlja proces implementacije studijsko-planske dokumentacije, odnosno aktivnosti investiranja u energetsku efikasnost u javne objekte Unsko-sanskog kantona.

Do sada su korisnici ovih projekata uglavnom bile obrazovne ustanove, odnosno osnovne i srednje škole sa područja Unsko-sanskog kantona, a ove 2017. godine koja je proglašena godinom zdravstva u Unsko-sanskom kantonu, obzirom da su se Ministarstvu obratili predstavnici zdravstvenih ustanova, prioritet je dat zdravstvenom sektoru. Naime, ZU Dom zdravlja Bihać, ZU Dom zdravlja Cazin i ZU Dom zdravlja Sanski Most, tražili su od Ministarstva da im se pomogne da poboljšaju svoje radne uslove u sklopu primjena mjera energijske efikasnosti za koje je u oblasti zgradarstva nadležno Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Sva tri navedena zdravstvena objekta imaju urađene Detaljne energetske preglede koji su ukazali na loše karakteristike objekta sa aspekta materijala, okolišne i financijske održivosti objekata. Iako Detaljni energetski pregledi navode čitav set mjera koji je potrebno provesti da bi navedeni objekti bili energetski održivi, zbog ograničenih financijskih sredstava sa kojima raspolaže Ministarstvo, te kako bi se projekat implementirao u više lokalnih zajednica, u ovom konkretnom slučaju u tri lokalne zajednice, Bihać, Cazin i Sanski Most, planirana je primjena mjera energijske efikasnosti samo za pojedinačne mjere.

U tom smislu kao prioritetne aktivnosti na navedenim objektima, nametnule su se potrebe primjena slijedećih mjera energijske efikasnosti:

  • na objektu ZU Dom zdravlja Bihać zamjena stolarije na prizemlju objekta,
  • na objektu ZU Dom zdravlja Cazin zamjena dva kotla koji bi kao energent koristili pelet, i
  • na objektu ZU Dom zdravlja Sanski Most zamjena kotla koji bi kao energent koristio pelet.

Implemenacijom ovih projekata po navedenim Sporazumima o implementaciji projekata, realizirali bi se slijedeći ciljevi:

  • smanjila potrošnja energenata što će za rezultat imati uštedu u Budžetu Unsko-sanskog kantona,
  • smanjilo korištenje fosilnih goriva i ublažio proces globalnog zatopljenja putem reducirane emisije CO2 i drugih štetnih plinova u atmosferu i na taj način dat doprinos zaštiti okoliša,
  • povećala energetska održivosti objekta kroz trajnost, kvalitetu i produžen životni vijek,
  • unaprijedila implementacija federalnih i kantonalnih zakona i podzakonskih akata o prostornom uređenju i građenju kojima su definisani načini uštede energije, toplinska zaštita, te energetska svojstva koja mora posjedovati građevina.

Ukupna vrijednost potpisanih Sporazuma sa navedene tri zdravstvene ustanove iznosi 150.000 KM.

MBPS2

Komentari

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi
Ostale vijesticlose