reliable web hosting

A  B  C  Č  Ć  D  Đž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
NATURA 2000
NATURA 2000 je najveća koordinirana mreža područja za zaštitu prirode u svijetu. Mreža je pokrenuta kada je Evropska unija 2001. godine postavila ambiciozan cilj zaustavljanja gubitka bioraznolikosti u Evropi do 2010. godine.
Ova ekološka mreža Evropske unije koja obuhvaća područja važna za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova i čini osnovu zaštite prirode u Evropskoj uniji, a proizlazi iz Direktive o divljim pticama i Direktive o staništima.
Zahvaljujući ovim dvjema direktivama, države su u mogućnosti koordinirati svoje aktivnosti očuvanja prirode bez obzira na političke ili administrativne granice. Cijeli je proces naučno utemeljen, zakonski provediv i zasnovan na pristupu upravljanju koji uzima u obzir interese i brige ljudi.
NEHAP (National Environment and Health Action Plan)
Na temelju Deklaracije o Akciji za okoliš i zdravlje u Evropi (Declaration for Action on Environment and Health in Europe) iniciran je Evropski akcijski plan za okoliš i zdravlje (Environmental Health Action Plan for Europe, EHAPE), pri čemu su se ministri zdravstva i okoliša  obavezali na izradu vlastitog Nacionalnog akcijskog plana za okoliš i zdravlje (National environment and health action plan, NEHAP).
NEHAP se temelji na definisanju i uspostavi politike i njenih ciljeva, instrumenata provođenja i evaluaciji, a provodi se preko vodećih sektora ministarstva zdravstva, ministarstva okoliša i ciljanih sektora (industrija, promet, poljoprivreda), uz pomoć podupirućih sektora (školstvo, edukacija, informatika itd.). Radi daljnjeg poticanja stvaranja nacionalnih NEHAP-a, osnovan je Evropski Odbor za okoliš i zdravlje (Environment Health European Committee, EHEC) i NEHAP “Task Force”.
Provođenje NEHAP pilot projekta započelo je 1995. godine, a većina NEHAP-a slijedila je pristup Evropskog Akcijskog Plana za okoliš i zdravlje, koji se temelji na Strategiji“Zdravlje za sve”, UN Europskom programu za okoliš, te na Petom Europskom Akcijskom okolišnom programu.
NEHAP predstavlja službeni dokument vlade, usvojen od Vlade ili Parlamenta, te je do  2002. godine 43 zemalja izradilo svoj NEHAP i započelo s njegovom  implementacijom.
Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi