reliable web hosting

A  B  C  Č  Ć  D  Đž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
Kategorije kvaliteta zraka
Kategorije kvaliteta zraka određuju se prema razinama onečišćenosti s obzirom na propisane granične vrijednosti i tolerantne vrijednosti.
I kategorija – čisti ili neznatno onečišćen zrak – nisu prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka (GV) niti za jednu onečišćujuću tvar
II kategorija – umjereno onečišćen zrak -prekoračene su (GV) za jednu ili više onečišćujućih tvari, a nisu prekoračene tolerantne vrijednosti (TV) za jednu ili više onečišćujućih tvari).
III kategorija – prekomjerno onečišćen zrak – prekoračene su tolerantne vrijednosti (TV) za jednu ili više onečišćujućih tvari.
Granična vrijednosti (GV) je granična razina ispod koje, na temelju naučnih saznanja, ne postoji ili je najmanji mogući, rizik štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kada je postignuta ne smije se prekoračiti.
Tolerantna vrijednost (TV) je granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.
Klasifikacija stanišnih tipova
Klasifikacija stanišnih tipova razvija se u Evropi već dvadesetak godina, a intenzivan rad na ovoj problematici započeo je upravo za potrebe donošenja propisa u zaštiti prirode. U vrijeme pripremanja Direktive o pticama, početkom 1980-tih godina prihvaćena je tipologija dvocifrenog označavanja stanišnih tipova. Sljedeći korak načinjen je tokom donošenja Direktive o staništima – 1991. godine u okviru projekta CORINE–Biotopes izrađena klasifikacija stanišnih tipova zastupljenih u tadašnjih 12 EU članica. Ova se klasifikacija dalje razvijala i proširila na područje cijele Europe kroz projekt izrade PHYSIS baze podataka o stanišnih tipovima.
Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi