reliable web hosting

A  B  C  Č  Ć  D  Đž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
IUCN (International Union for the Conservation of Nature / The World Conservation Union)
IUCN – Svjetska zajednica za zaštitu prirode je institucija koja na naučnoj osnovi i prema utvrđenim kriterijima procjenjuje ugroženost vrsta na svjetskoj razini. IUCN je osnovan 1948. godine i obuhvaća 83 države članice, 108 vladinih agencija, 766 nevladinih agencija i 81 međunarodnu organizaciju. Okuplja oko 10.000 stručnjaka i naučnika iz država širom svijeta. Cilj mu je korištenje prirodnih resursa na naučnim osnovama te zaštita rijetkih vrsta i ugroženih prirodnih staništa.
Povjerenstvo IUCN-a za opstanak vrsta (Species Survival Commission, SSC), sastavljeno od 7000 stručnjaka za pojedine vrste priređuje Svjetski crveni popis, koji pokazuje koje su vrste ili podvrste biljaka, gljiva i životinja u opasnosti od izumiranja, a i u kojoj mjeri i koliko brzo im ta opasnost prijeti. Od 1963. godine, kad je započeo rad na konceptu crvenoga popisa, sustav se uspješno razvijao, temeljeći se sve više na naučnim činjenicama. IUCN je 1994. prihvatio nove kategorije ugroženosti i kriterije za njihovo utvrđivanje, na kojima se temelje i novi Svjetski crveni popisi iz 2000., 2002. i 2003.godine. Najnoviji popis sadrži podatke za više od 18 000 vrsta. Kako je materijal preopsežan da bi se tiskao u obliku knjige, objavljen je u elektronskom obliku na web adresi IUCN-a:www.redlist.org i svake će se godine revidirati.
Sistem crvenoga popisa IUCN-a sadrži devet kategorija u koje je moguće rasporediti vrste: izumrle (Extinct, EX), izumrle u prirodi (Extinct in the Wild, EW), kritično ugrožene (Critically Endangered, CR), ugrožene (Endangered, E), rizične (Vulnerable, VU), niskorizične (Near Threatened, NT), najmanje zabrinjavajuće (Least Concern, LC), nedovoljno poznate (Data Deficient, DD) i neobrađene (Not Evaluated, NT). Srž sistema čine kategorije vrsta kojima prijeti izumiranje (CR, E i VU). U svrhu utvrđivanja pripadnosti vrste nekoj od tih kategorija, razrađen je skup od pet kvantitativnih kriterija koji se temelje na biološkim činiocima u odnosu na rizik od izumiranja, a uključuju: brzinu smanjenja brojnosti, veličinu populacije, veličinu područja rasprostranjenosti i stupanj rascjepkanosti populacije te njezine rasprostranjenosti.
Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi