reliable web hosting

A  B  C  Č  Ć  D  Đž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
Dezertifikacija
Dezertifikacija je proces oštećenja zemljišta koji se događa širom svijeta kao posljedica ljudskih djelovanja i klimatskih promjena. Spori proces dezertifikacije djeluje poput „raka“ našeg planeta – kroz širenje i spajanje dezertifikacijom zahvaćenih površina. Stvaranje plodnog površinskog pokrova tla traje stoljećima. Međutim, erozija vodom i vjetrom mogu taj ključni sloj isprati u tek nekoliko sezona. Ljudske aktivnosti poput nestručne i pretjerane obrade tla, smanjenje šumskih površina i nedovoljno navodnjavanje zajedno sa klimatskim promjenama pretvaraju plodna tla u ogoljene površine. Površine obradivog zemljišta po osobi širom svijeta se smanjuju. Posljedice su nesigurnost u osiguravanju dovoljne količine hrane što pokreće humanitarne i ekonomske krize.
Disperzanti
Hemijska sredstva za uklanjanje uljnih onečišćenja s površine vode ili mora.
DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impact, Response)
Navedena skraćenica koja označava pokretače, pritiske, stanje, utjecaj i odgovore predstavlja sistem na kojem se temelji tipologija Evropske agencije za okoliš(EEA) za izradu okolišnih indikatora.
• Pokretači “Driving Forces” – (D): osnovni pokretački mehanizmi negativnih utjecaja npr. poljoprivreda, turizam, promet, industrija itd.
• Pritisci “Pressures” – (P): posljedica djelovanja pokretačkih mehanizama npr. emisije onečišćujućih tvari, urbanizacija i dr.
• Stanje “State” – (S): trenutno stanje npr. kvaliteta zraka, tla, vode itd.
• Utjecaj “Impact” – (I): posljedice  pritisaka npr. eutrofikacija obalnih područja, fragmentacija staništa, ekonomske štete itd.
• Odgovor “Response” – (R): mjere i instrumenti u pripremi i/ili na snazi koje se bave određenim područjima i/ili sektorima npr. ratificirane konvencije, zakonski akti, ekomomski instrumenti i dr.
 
Drugi stepen čišćenja
Primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja, kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari i BPK(biohemijski potreban kisik) ulazne vode za 70 do 90%.
Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi