reliable web hosting

A  B  C  Č  Ć  D  Đž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
BAP (Best Agriculture Practice)
Najbolja poljoprivredna praksa podrazumijeva smanjenje ispuštanja opasnih tvari kao posljedica poljoprivredne proizvodnje. To se odnosi na: primjenu umjetnih gnojiva i pesticida u ograničenim količinama, a dovoljnim za rast bilja; smanjenje erozije tla; sprječavanje otvorenog skladištenja gnojiva i drugih hemijskih sredstava; nadzor nad količinama i vremenom odlaganja gnojnica na tlo; primjenu uređaja za čišćenje otpadnih voda itd.
Biološka obnova šuma
Biološka obnova šuma obuhvata sve uzgojne radove koji se provode u šumi, a to podrazumjeva pripremu staništa, popunjavanje, njegu, čišćenje, prorjeđivanje, pošumljavanje, sanaciju, doznaku stabala, rekonstrukciju, zaštitu te projektiranje, izgradnju i održavanje šumske infrastrukture.
Biološka raznolikost
Biološka raznolikost podrazumijeva sveukupnu različitost života na Zemlji, nastalu evolucijom i specijalizacijom.
O biološkoj raznolikosti uobičajno je govoriti s tri strane: raznolikost vrsta (mikroorganizmi, gljive biljke i životinje) raznolikost staništa (travnjaci, šume, močvare, itd.) i genetska raznolikost (genetske osobitosti svake jedinke i različitosti unutar populacija).
Procjenjuje se da je do sada opisano  1 063 200 životinjskih vrsta, 344 300 biljnih vrsta i 11 200 mikroorganizama.
Zaštita bioliške raznolikosti obuhvata procjenu stanja ugroženosti vrsta, te zaštitu vrsta u okviru prirodnog staništa (in situ) ali i izvan njega (ex situ).
Biotehnologija
Biotehnologija je svaka tehnologija koja koristi biološke sisteme, žive organizme ili njihove dijelove, za proizvodnju ili promjenu proizvoda ili procesa za posenu namjenu.
Biootpad ili organiski otpad 
Biootpad ili organiski otpad je biorazgradivit otpad koji se biološkom obradom može preraditi u kvalitetan kompost.
Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi