reliable web hosting

Dodjelom nagrada najuspješnijim mjesnim zajednicama okončan projekat „Kompostiranje bio-otpada na području Unsko-sanskog kantona – 2017.“

Svečanom dodjelom nagrada najuspješnijim mjesnim zajednicama, dana 13.11.2017. godine  Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona   okončalo je projekat„ Kompostiranje bio-otpada na području Unsko-sanskog kantona – 2017.“

DNNM1

Pored implementatora projekta, svečanom proglašenju su prisustvovali predstavnici 24 mjesne zajednice, koje su rangirane kao tri najuspješnije mjesne zajednice u svakoj općini iz Unsko-sanskog kantona, gradski/općinski koordinatori projekta, te predstavnici javnih preduzeća, ustanova i medija.

Radi se o projektu koji je takmičarskog karaktera, koji se već petu godinu uspješno realizira na području mjesnih zajednica, čija je svrha smanjenje bio-otpada u ukupnoj količini komunalnog otpada na području Unsko-sanskog kantona. Specifični ciljevi projekta su animirati stanovnike mjesnih zajednica da počnu da vrše selektiranje otpada korištenjem kompostana  i upoznavanje sa prednostima kompostiranja, podići ekološku svijest građana, kao i doprinijeti cjelokupnoj kampanji uključivanja javnosti u okviru integrisanog upravljanja otpadom.

Ukupni fond za novčane nagrade za 2017. godinu iznosi 43.000,00 KM, a dodjeljuju se za prva tri mjesta za mjesne zajednice, te za prvo mjesto za javna preduzeća i ustanove.

Potrebno je naglasiti da je u periodu provođenja ovog projekta izgrađeno 1530 kompostana, obuhvatajući samo prve tri rangirane mjesne zajednice, kao i prvoplasirana javna preduzeća i ustanove, dok je ukupan broj mnogo veći. Smatra se da je izgrađeno preko 2 000 kompostana na području Unsko-sanskog kantona.

Mjesne zajednice i javna preduzeća i ustanove će novčane nagrade morati utrošiti na način da ista vrate u okoliš, npr. moći će za svoje potrebe nabaviti kante za otpad, set kontejnera za reciklažu otpada, urediti dječije igralište, kupiti opremu za uređenje okoliša, postaviti klupe za sjedenje, izgraditi kompostane, očistiti divlje deponije i slično.

DNNM2

Komentari

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi
Ostale vijesticlose